Naam van de stichting: Stichting School en Scholing Siaya. De stichting is als ANBI geregistreerd, KvK nummer 01116663.
Zetel van de stichting: Haulerwijk, Gemeente Ooststellingwerf.

Statutair Doel van de stichting:
Aantekening door het bestuur:
Het bestuur van Stichting School en Scholing Siaya doet haar werk zonder een beloning hiervoor te ontvangen. Het bestuur van de Stichting School en Scholing Siaya is alsvolgt samengesteld:

Heer P.G.F. de Nes, voorzitter en secretaris. Oud huisarts
Heer J. van Schepen, penningmeester. Oud directeur Rabobank
Heer C. Bakker, lid. Oud huisarts
Mevrouw F. Hut-Sikkens, lid. HBO verpleegkundige

Contact adres:

P.G.F. de Nes
Oosterwoldseweg 12
8433 PV Haulerwijk
e-mail pgfdenes (at) gmail.com

KVK 01116663
Rabobank NL68 RABO 0325 8402 61
RSIN 8172.61.862pdf_download

Download Beleidsplan 2012 - 2015


pdf_download

Download Beleidsplan 2018


pdf_download

Download Financieel verslag t/m 2022


pdf_download

Download Jaarverslag 2012


pdf_download

Download Jaarverslag 2013


pdf_download

Download Jaarverslag 2014


pdf_download

Download Jaarverslag 2015


pdf_download

Download Jaarverslag 2016


pdf_download

Download Jaarverslag 2017


pdf_download

Download Jaarverslag 2018


pdf_download

Download Jaarverslag 2019


pdf_download

Download Jaarverslag 2020


pdf_download

Download Jaarverslag 2022


logosponsoren
goededoelenafrika