Inkomen genererende projecten

De duurzaamheid van alle projecten is 100% maar dat is makkelijker geschreven dan gegarandeerd.


Het is duidelijk, dat, wil de school zelfstandig kunnen opereren, er projecten moeten zijn welke inkomen genereren, zodanig, dat alle kosten van de school gedekt zijn, ook in tijden van tegenslag.De volgende projecten moeten garant staan voor voldoende inkomen:
• een boerderij met 6 melkgevende koeien. Deze koeien zijn van hoge kwaliteit en er wordt ook mee gefokt. De school verbouwt zelf napier gras als voer. De melk wordt verkocht.
• er is een kippenfarm met 380 kippen die dagelijks rond 300 eieren leggen. De eieren worden verkocht.
• er wordt op grote schaal maïs en bonen verbouwd. Deze worden deels verkocht en deels gebruikt in de keuken voor het voedingsproject.
• de school bezit 2 tractoren met ploeg en een trailer welke worden ingezet zoals bij een loonbedrijf. Dit levert geld op.
• de school heeft een maïsmolen, waarmee van maïs bloem kan worden gemaakt. Dorpelingen maken, tegen betaling, gebruik van deze dienst.
• het loonbedrijf heeft een mobiele maïspel machine met een pel capaciteit van 2 ton per uur. Deze wordt gebruikt om bij diverse boeren op lokatie de maïs te pellen.
• ook heeft de school een kas. Hierin worden groenten verbouwd. Er wordt continu geoogst en verhandeld.
• als laatste zijn er drie visvijvers gegraven. Hierin wordt vis (Tilapia) gekweekt. Iedere 7 maanden worden er 6.000 Tilapias op de markt gebracht. Er is veel vraag naar vis.

Deze projecten staan allen onder de voortreffelijke leiding van George Ochieng, de hoofdonderwijzer van de school. Hij doet dit alles pro Deo! Alle opbrengsten zijn nodig voor het in gang houden van de school, de beide weeshuizen en het bejaardenhuis.


logosponsoren
goededoelenafrika